Blom Ecologie bv

Blom Ecologie is een landelijk werkend adviesbureau op het gebied van flora en fauna. Wij adviseren particulieren, overheden en bedrijven bij ruimtelijke ontwikkelingen en activiteiten. Tevens begeleiden we nieuwbouwprojecten en infrastructurele projecten tijdens de uitvoering. Onze expertise bestaat uit vier diciplines: natuurwetgeving, soortonderzoek, projectbegeleiding en advies & research.

Onze klanten waarderen de snelle levertijd, goed onderbouwde rapportages en de no nonsens aanpak. In de praktijk betekent dit dat we tijdens een ecologische quickscan serieus onderzoeken of er beschermde planten en dieren aanwezig kunnen zijn en niet op welke wijze er zo veel mogelijk aanvullende onderzoeken uitgevoerd kunnen worden. Bij projectuitvoering begrijpen we dat continuiteit en planning prioriteit hebben en zullen dan ook in de voorbereidende fase en tijdens de uitvoering u adviseren over een zinvolle aanpak van de flora en faunaknelpunten.

Bezoek de website van Blom Ecologie bv voor aanvullende informatie.