Amfibieënscherm | Reptielenscherm

Bij de aanleg en werkzaamheden aan infrastructuur, grootschalige projectontwikkeling of specifieke knelpunten kunnen kleine tot grote aantallen beschermde amfibieen en reptielen worden gedood. De beste optie is het weren van individuen middels een tijdelijk of permanent scherm. FaunaConstruct plaatst door heel Nederland amfibieenschermen en reptielenschermen.

Bij grootschalige werkzaamheden of projectontwikkeling kan de aanwezigheid van beschermde amfibieën- en/of reptielen op de werklocatie leiden tot onwenselijke vertraging. Een goede manier om te voorkomen dat (beschermde) amfibieën en reptielen de werklocatie bevolken is het plaatsen van een tijdelijk geleidewand c.q. amfibieënscherm. Een kenmerkende soort in deze is de rugstreeppad. De soort is treklustig en heeft een sterke voorkeur voor pionierslocaties, de omstandigheden op een bouwplaats. Op andere locaties, zoals langs rijkswegen en provinciale wegen kan het wenselijk zijn om een permanent scherm te plaatsen om amfibieën en reptielen te faciliteren en het voortbestaan van populaties te waarborgen.

FaunaConstruct levert en realiseert geleidewanden/-schermen ten behoeve van amfibieën en reptielen. Alle producten bestaan uit duurzaam materiaal en voldoen aan de ecologische maatstaven van desbetreffende soort.
 
Voorbeelden van voorzieningen en maatregelen gerelateerd aan amfibieën- en reptielenscherm zijn:

- Geleidewand/-scherm

- Tunnels

- Aanleg (tijdelijke) poelen