Faunatunnels

Wegen vormen voor veel kleine grondgebonden faunasoorten een fysieke barriere. Met name tijdens de migratie- of trekperiode vallen er relatief veel verkeersslachtoffers. Middels geleideschermen en faunatunnels kunnen zoogdieren, amfibieen en reptielen een veilige oversteek maken. Daarnaast zorgt het verbinden van (natuur)gebieden voor uitwisseling van dieren tussen populaties wat gunstig is voor de (genetische) instandhouding. Deze het verbinen van versnipperde gebeiden en landschapselementen alsmede het oplossen van specifieke knelpunten draagt bij aan het stimuleren van natuurlijke processen en verkeersveiligheid.


FaunaConstruct realiseert faunaverbindingen voor:

  • Kleine fauna (marterachtigen, egel, muizen)
  • Midelgrote fauna (das, vos, otter)
  • Grote fauna (o.a. ree, edelhert, everzwijn)
  • Amfibieen en reptielen

Benieuwd wat FaunaConstruct voor uw project kan betekenen? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden via info@faunaconstruct.nl