Faunamaatregelen langs spoor blijken effectief

Om aanrijdingen tussen fauna en treinen te voorkomen treft ProRail diverse maatregelen. Na enkele testen bleek dat de meeste maatregelen effectief zijn. Het aantal Treindienst Aantastende Onregelmatigheden (TAO's) is in 2016 afgenomen met circa 10%. De nieuwe maatregelen zijn met name bedoeld om het gedrag van dieren te manipuleren. Enkele doeltreffende maatrgelen zijn aangepast beheer (vrije baan), geurzuiltjes (zie video), zwanenlinten en hekken en rasters. 

De veiligheid rondom het spoor voor mens en dier heeft hoge prioriteit voor ProRail. Spoorwegen vormen vaak een aantrekkelijk gebied voor dieren. De aanwezheid van dieren leidt tot onveilige situaties. Meer lezen... (ProRail)