Huismusnest | Gierzwaluwnest

De huismus en gierzwaluw zijn typische bewoners van de urbane leefomgeving. Beide soorten gebruiken gebouwen als nestlocatie. De huismus maakt vooral gebruik van ruimtes tussen het dakbeschot en de eerste rij dakpannen. De gierzwaluw zoekt het vaak wat hogerop en gebruikt ruitmes onder scheefliggende pannen, nokvorsten, kantpannen, nissen en andere openingen in de gevel en onder het dak. Ter compensatie of als mitigerende maatregel plaatst FaunaConstruct allerlei voorzieningen voor de huismus en gierzwaluw varierend van huismuskasten, vogelvides, gierzwaluwpannen, huismuspannen, inmetselstenen tot huismustil

Huismussen en gierzwaluwen zijn typische gebouwbewonende vogelsoorten. De nestlocatie van beide soorten is het gehele jaar beschermd. Als gevolg van een dakrenovatie of sloop van een gebouw kunnen de nesten van huismus en gierzwaluw verdwijnen of tijdelijk ongeschikt raken. Het aanbieden van alternatieve nestlocaties is een maatregel om schade te voorkomen, schadelijke effecten te mitigeren en/of te compenseren. Bij nieuwbouw kunnen geïntegreerde huismus- en gierzwaluwverblijven een ecologische meerwaarde vormen voor de woning (natuurinclusief bouwen). FaunaConstruct levert en bevestigd huismus- en gierzwaluwkasten. Desgewenst kunnen op maatgemaakte nestkasten worden geproduceerd en aangebracht. Alle producten bestaan uit duurzaam materiaal en zijn ecologisch en wetenschappelijk verantwoord.


Voorbeelden van huismus- en gierzwaluwvoorzieningen zijn:

  • Gevelkasten
  • Inmetselkasten
  • Vogelvides
  • Mussenpotten
  • Huismussentil

Huismustil met meerdere nestlocaties