Insectenhotel | Insectenwand

Insecten vormen de meeste diverse faunagroep en hebben een belangrijke rol in veel ecologische processen en voedselketens. Een hoge diverstiteit aan insecten indiceert veelal een gezond biotoop. Daarnaast zijn insecten voor amfibieen, reptielen, zoogdieren, vissen en vogels stapelvoedsel, met name in de voortplantingsperiode. Daarnaast zijn insecten ook nuttig voor tal van andere zaken zoals de bestuiving van agrrische gewassen en de productie van honing. Het plaatsen van een insectenhotel of insectenwand biedt voor veel verschillende insecten natuurlijke schuilgelegenheden, overwinteringsplaasten en plekjes om te vervellen of te verpoppen.

Insecten vormen de grootste en meest diverse soortgroep in Nederland. Veel soortgroepen zijn klein, hebben een verborgen levenswijze en spreken nauwelijks tot verbeelding. Een aantal soortgroepen zoals dagvlinders en libellen zijn daarentegen kleurrijk, zichtbaar en hebben een hoge belevingswaarde. Insecten zijn voor veel zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels en andere insecten de belangrijkste voedselbron. Stimulatie van de insectenrijkdom leidt in de regel tot een toename in biodiversiteit en populatieomvang van andere soorten. In het kader van natuurbehoud, educatie of duurzaam medegebruik van percelen kunnen maatregelen of voorzieningen voor insecten worden gerealiseerd. FaunaConstruct levert en realiseert insectenhotels en levert diensten ten aanzien van insectenvriendelijke maatregelen. Alle producten bestaan uit duurzaam materiaal en voldoen aan de ecologische maatstaven van de soortgroep.

Voorbeelden van voorzieningen en maatregelen voor insecten zijn:

  • Vrijstaand insectenhotel
  • Gevelhotel
  • Biotoopverbetering