Bijen- en insectenbosje Zuid-Hollands Landschap

Langs het fietspad de Elfenbaan te Zoeterwoude heeft FaunaConstruct, in opdracht van VivaraPro en Zuid-Hollands Landschap, een bijen- en insectenbosje aangelegd. Het cirkelvormige bosje is omrasterd met schapengaas en aangeplant met diverse struiken en ingezaaid met een bloemrijk mengsel. Het schapengaas is bevestig aan duurzame Acaciapalen. In de omrasterde cirkel zijn een insectenhotel en informatiebord geplaatst.