Vlinderydille Alphen aan den Rijn

FaunaConstruct heeft in Alphen aan den Rijn langs de Max Eeuwensingel en het Zwarte Pad een vlinderydillesgerealiseerd. De ydilles bestaan uit een insectenhotel, een informatiebord en het inzaaien van een inheems bloemenmengsel van Cruydt-Hoeck. De positionering van de insectenhotels vondt plaats in overleg met de plaatselijk IVN. Bij het project zijn VivaraPro en de Vlinderstichting nauw betrokken.

FaunaConstruct plaatst in geheel Nederland insectenhotels, bijenhotels en insectenwanden. Bent u geintereseerd in een insectenhotel, bijenhotel of insectenwand? Neem contact met ons via 085 044 93 06 of info@faunaconstruct.nl