Uilen- en roofvogelkasten

In Nederland komen diverse uilen- en roofvogels voor die in kasten broeden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: steenuil, kerkuil, bosuil, torenvalk en slechtvalk. Ter bevordering van de biodiversiteit, als beheersing van muizenpopulatie of als mitigeren en/of compenserende maatregel bij ruimtelijke ontwikkelingen kan het wenselijk zijn om een voorziening aan te brengen voor uilen- en/of roofvogels. FaunaConstruct levert en bevestigd uilenkasten en valkenkasten. Desgewenst kunnen op maatgemaakte kasten worden geproduceerd en aangebracht. Alle producten bestaan uit duurzaam materiaal en voldoen aan de ecologische maatstaven van de soort. Naast het realiseren van kasten kan het noodzakelijk zijn dat (met ontheffing Ff-wet) onder ecologische begeleiding nesten verplaatst moeten worden. FaunaConstruct kan ook voorzien in het verplaatsen van nesten onder toezicht van een ecologisch deskundige.

 
Voorbeelden van de uilen- en roofvogelkasten of maatregelen t.a.v. (roofvogels) zijn:

  • Steenuil-, kerkuil- en bosuilkasten
  • Valkennesten
  • Verplaatsen nesten
  • Biotoopverbetering