Kraamkasten gewone dwergvleermuis

In opdracht van Arcadis heeft FaunaConstruct twee kraamkasten voor de gewone dwergvleermuis geplaatst in een monumentaal gebouw op de Tapijnkazerne te Maastricht. De kasten zijn speciaal op maat gemaakt en ingericht op de gebruiksmogelijkheden voor de gewone dwergvleermuis. Vanzelfsprekend kunnen andere gebouwbewonende vleermuissoorten zoals laatvlieger de kasten ook in gebruik nemen.

Met een hoogwerker zijn enkele lint- en stootvoegen doorgeboord om een toegang te creeren voor de vleermuizen. Omdat het gebouw een monumenatle status heeft zijn de invliegopeningen zo doorgeboord dat deze slechts subtiel zichtbaar zijn. De kraamkasten zijn op de oost- en noordgevel van het gebouw gesitueerd. Op de zolderverdieping van het gebouw is sprake van een relatief constante temperatuur wat gunstig is voor vleermuizen.

FaunaConstruct adviseert en plaatst maatwerk vleermuiskasten. Heeft u een projectlocatie waar ter compensatie, in het kader van een BREEAM-certificatie (Landgebruik & Ecologie) of om andere reden vleermuiskasten zijn voorzien? Neem contact op met FaunaConstruct via 085 044 93 06 of info@faunaconstruct.nl