Vleermuiskasten Gouda

FaunaConstruct heeft in Gouda op twee locaties vleermuiskasten geplaatst. De vleermuiskasten zijn opgehangen ter compensatie van een baltsplaats van gewone dwergvleermuis welke verloren gaat als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen. Bij het plaatsen van de kasten is rekening gehouden met een goede aanvliegbaarheid, positionering in het leefgebied (langs vliegroutes), lichtverstoring en meer van dergelijke factoren. De meeste kasten zijn op een hoogte van 6,5-7 meter geplaatst.

FaunaConstruct plaatst door heel Nederland allerlei soorten vleermuiskasten. Vanzelfsprekend zijn wij ook u graag van dienst. Neem vrijblijvend contact op via info@faunaconstruct.nl